Zarządzanie produkcją

80 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Problematyka zarządzania produkcją    5
1. Przedsiębiorstwo produkcyjne i produkcja    5
2. Zarządzanie produkcją    8
2.1. Gospodarka materiałowa    9
2.2. Zaopatrzenie    12
2.3. Gospodarka magazynowa    14
3. Proces produkcyjny i jego planowanie    16
4. Współczesne metody i koncepcje usprawnienia procesu produkcji    25

Rozdział II. Kryteria oceny zarządzania produkcją    30
1. Ocena ryzyka w systemie produkcyjnym    30
1. Definicja i klasyfikacje ryzyka    30
2. Niezawodnościowa struktura systemu produkcyjnego    34
3. Czynniki wagowe    36
2. Planowanie i sterowanie produkcją    37
2.1. Czasowe bufory w procesie produkcyjnym    38
2. Algorytm planowania i sterowania wykonaniem zadań zgodnie z metodą Werbel-Bufor-Linia    41
3. Maksymalizacja przepływów    44

Rozdział III. Badania zarządzania produkcją    51
3.1 Charakterystyka badanego obiektu    51
3.1.1. Forma prawna i struktura organizacyjna    52
3.1.2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstwa    55
3.1.3. Oferta zakładu    57
3.1.4. Odbiorcy    58
3.1.5. Konkurencja    59
3.2. Model badawczy    62
3.3. Wynik badania    65

Rozdział IV. Projekt usprawniający    69
4.1. Procedury remontowe    69
4.1.1. Budowa harmonogramów remontów    69
4.1.2. Zaopatrzenie w części zamienne    69
4.1.3. Wybór formy wykonawstwa remontów    70
4.1.4. Zintegrowana procedura organizacji działalności remontowej    70
4.2. Ocena efektów zastosowanych koncepcji logistycznych w praktyce przemysłowej    72

Podsumowanie    74
Bibliografia    76
Spis rysunków    79
Spis tabel    80

image_pdf