Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem

Akademia Ekonomiczna Im. Oskara. Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze (65 stron)

1. NOWE TENDENCJE W GOSPODARCE I ZARZĄDZANIU 1
1. 1. TRZECIA FALA PRZEMIAN 1
2. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM OTWARTY 3
3. RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH FUNKCJE 6
3. 1. PRZEDSIĘBIORSTWO INDYWIDUALNE JEDNOOSOBOWE 6
3. 2. PRZEDSIĘBIORSTWA – SPÓŁKI 7
3. 2. 1. SPÓŁKI OSOBOWE 7
3. 2. 2. SPÓŁKI KAPITAŁOWE 9
3. 2. 6 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA 12
4. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO KOMPONENTY 13
5. ISTOTA I FUNKCJE PROCESU ZARZĄDZANIA 17
6. MENEDŻEROWIE, ICH ROLE I KOMPETENCJE 25
6. 1. MENEDŻEROWIE I ICH HIERARCHIA 25
6. 2. ROLA MENEDŻERA W ORGANIZACJI 26
6. 3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
6. 4. MENEDŻER W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZYSZŁOŚCI 28
7. SYSTEMY, STYLE I TECHNIKI ZARZĄDZANIA 29
7. 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA 29
7. 2. STYLE ZARZĄDZANIA 30
7. 3. TECHNIKI ZARZĄDZANIA 31
2. PERSPEKTYWICZNE MYŚLENIA I DZIAŁANIE 36
3. KREATYWNE MYŚLENIE STRATEGICZNE 37
10. TWORZENIE SYSTEMU INFORMACJI I MONITOROWANIA OTOCZENIA 40
10. 1. ISTOTA, RODZAJE I ŹRÓDŁA INFORMACJI 40
10 . 2. SYSTEM INFORMACJI I JEGO PROJEKTOWANIE 42
10. 3. SYSTEM INFORMACJI O RYNKU 44
10. 4. STRATEGICZNY SYSTEM INFORMACJI 46
10. 5. OPERATYWNY SYSTEM INFORMACJI 47
10. 6. SKUTECZNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI 51
11. INFORMACYJNA INFRASTRUKTURA DZIAŁANIA 52
11. 1. SYSTEM INFORMACJI RYNKOWEJ 53
10. 2. INFORMACJE STRATEGICZNE 55
11. 3. SYSTEMY OSTRZEGANIA I SCENARIUSZ ROZWOJOWE 56
11. 4. SŁABE I MOCNE SYGNAŁY 58
11. 5. SCENARIUSZE ROZWOJU OTOCZENIA 59

image_pdf