Zarządzanie logistyczne systemem dystrybucji i jego realizacja np. Opoczno S.A.

praca magisterska, 95 stron

WSTĘP ……………………………………………………………………………………….3

ROZDZIAŁ I

Istota i cele zarządzania logistycznego oraz decyzje strategiczne
w zarządzaniu firmą………………………………………………………………………….6
1.1 Proces zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie i istota
logistyki……………………………………………………………………………………6
1.2 Logistyczna obsługa klienta………………………………………………………..16
1.3 Magazynowanie i transport. ……………………………………………………….22
1.4 Lokalizacja………………………………………………………………………………..37

ROZDZIAŁII
2. Systemy dystrybucji towarów …………………………………………………………….40
2.1 Kanały i systemy dystrybucji………………………………………………………40
2.2 Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów………………………………45
2.3 Zintegrowany łańcuch dostaw.. …………………………………………………50
2.4 Systemy informacyjne wspomagające proces dystrybucji………………55

ROZDZIAŁ III
3. Realizacja procesów dystrybucji na przykładzie firmy Opoczno S.A…….59
3.1 Rys historyczny firmy ……………………………………………………………….59
3.2 Powstanie i rozwój biura obsługi klienta……………………………………….65
3.3 Praktyczne zastosowanie logistyki w procesie dystrybucji………………71

Podsumowanie……………………………………………………………………………………….90

Bibliografia……………………………………………………………………………………………..93

Spis tablic……………………………………………………………………………………………….95

image_pdf