Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie AZS Częstochowa

77 stron, 54 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Istota zarządzania 5
1. Przegląd definicji zarządzania w literaturze przedmiotu 5
2. Współczesne kierunki w teorii zarządzania 8
3. Funkcje zarządzania 11
4. Wykorzystywane metody w zarządzaniu organizacją sportową 14
5. Zarządzanie sportem 21

Rozdział II. Menedżer – funkcje, role i zadania 27
1. Pojęcie menadżera 27
2. Zadania menedżera 33
3. Rola menadżera 41
4. Miejsce menedżera w strukturze organizacyjnej 44
5. Menedżer i lider sportowy 48

Rozdział III. AZS Częstochowa jako podmiot gospodarczy 50
1. Forma organizacyjna klubu AZS Częstochowa 50
2. Historia i rozwój klubu 51
3. Opis struktury organizacyjnej AZS Częstochowa 52
4. Sposoby pozyskiwania kapitału przez klub 58
5. Sposoby doboru kadry zawodniczej przez klub 59

Zakończenie 66

Bibliografia 67

Spis tabel 71

Spis rysunków 72
Spis fotografii 73

Załącznik 74

image_pdf