Zarządzanie jakością w firmie farmaceutycznej

74 strony, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp

1.Jakość w naukach o organizacji i zarządzaniu
1.1 Istota jakości
1.2 Pomiar jakości
1.3 Zasady i koncepcje zarządzania
1.4 Koszty jakości

2.Zarządzanie jakością według standardów europejskich.
2.1 Normy ISO 9000
2.2 Normy ISO 22000 i HACCP
2.3 Normy IS0 14001
2.4 Normy ISO 18001

3.Charakterystyka przedsiębiorstwa farmaceutycznego.
3.1. Zakres działalności
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Otoczenie przedsiębiorstwa
3.4.Misja i strategia

4.Cykl życia produktu a zarządzanie jakością.
4.1. Projektowanie produktu
4.2 Projektowanie procesów
4.3 Projektowanie jakości w realizacji

5.Cykl życia produktu a strategia cenowa firmy na rynku producentów leków.
5.1 Klasyfikacja produktów
5.2 Zarządzanie produktem
5.3 Strategia cenowa

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf