Zarządzanie Gospodarką Odpadami

licencjacka – nie była broniona

WSTĘP.
I ROZDZIAŁ. PODSTAWY GOSPODARKI ODPADAMI.
I.1. Rys historyczny gospodarki odpadami.
I.2. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja odpadów.
I.3. Regulacje ustawowe i inne akty prawne w Polsce w zakresie gospodarki odpadami.
I.4. Prawodawstwo Unii Europejskiej w gospodarce odpadami.
II ROZDZIAŁ. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W GOSPODARCE ODPADAMI.
II.1. Pojęcie i cechy Administracji Publicznej.
II.2. Kompetencje i zakres działania organów administracji rządowej i samorządowej.
II.3. Akty prawne organów administracyjnych w gospodarce odpadami.
III ROZDZIAŁ. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ODPADAMI.
III.1. Systemy zarządzania środowiskowego.
III.2. Normy PN-EN ISO 14000 a gospodarka odpadami.
III.3. Dokumentacja systemowa w gospodarce odpadami.
IV ROZDZIAŁ. GOSPODARKA ODPADAMI W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM.
IV.1 Odpady w zakładzie przemysłowym.
IV.2. Zarządzanie gospodarką odpadami w procesie produkcyjnym.
IV.3. Nadzorowanie organów administracyjnych.
IV.4. Dokumentacja gospodarki odpadami w zakładzie.
PODSUMOWANIE.
ŹRÓDŁA PRAWA I DOKUMENTY.
BIBLIOGRAFIA.

image_pdf