Zarządzanie firmą rodziną na przykładzie przedsiębiorstwa SĘK w Szczecinie

magisterska: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I 6
ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ W ŚWIETLE LITERATURY 6
1.1. Pojęcie zarządzania małą firmą rodzinną 6
1.2. Charakterystyka firmy rodzinnej 14
1.3. Znaczenie marketingowe firmy rodzinnej 19
1.4. Determinanty rozwoju firm rodzinnych 23

ROZDZIAŁ II 28
FUNKCJONOWANIE FIRMY RODZINNEJ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH 28
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania firmy rodzinnej w Polsce 28
2.2. Formy wspierania firm rodzinnych w świetle obowiązujących przepisów w Polsce 34
2.3. Standardy funkcjonowania firmy rodzinnej na przykładzie wybranych krajów 36
2.4. Analiza sposobów zarządzania firmą rodzinną 42

ROZDZIAŁ III 46
CHARAKTERYSTYKA FIRMY RODZINNEJ „SĘK” 46
3.1. Opis firmy „Sęk” 46
3.2. Przedmiot działalności firmy 47
3.3. Struktura organizacyjna firmy 48
3.4. Otoczenie makroekonomiczne firmy 51
3.5. Otoczenie mikroekonomiczne firmy – dostawcy i odbiorcy 54
3.6. Plany strategiczne firmy 58

PODSUMOWANIE 60

BIBLIOGRAFIA 62

SPIS TABEL 65

SPIS SCHEMATÓW 65

SPIS WYKRESÓW 66

SPIS ZAŁĄCZNKÓW 67

image_pdf