Zarys działalności artystycznej zespołu „Trzpioty” w Kielcach

Praca magisterska obroniona na Wydziale Pedagogicznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 105 stron.

Wstęp…………………………………………………………………………..4

Rozdział I
Zarys życia kulturalnego Kielc po I wojnie światowej………………..6

Rozdział II
Geneza i historia zespołu………………………………………………27

Rozdział III
Działalność artystyczna…………………………………………………….39

Rozdział IV
Repertuar……………………………………………………………………52

Rozdział V
Rola muzyki i tańca w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży………79

Zakończenie………………………………………………………………82

Bibliografia…………………………………………………………………83

Aneks ………………………………………………………………………85

image_pdf