Zapory sieciowe Firewall

Praca inżynierska, 90 stron, Warszawa

Wstęp
Cel pracy
1 Funkcje Firewall
2. Typy zapór sieciowych
3. Techniki integracji systemów ochronnych
4. Architektury zapór ogniowych
5. Wady i zalety firewall
6. Atak na sieć za zaporą ogniową
7. Konfiguracja i ustawianie zapory ogniowej
8. Ściany Ogniowe w systemie Linux
9. Przygotowanie Windows NT
Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf