Zakładanie biura rachunkowego

Praca licencjacka obroniona w Warszawie. Ma 56 stron.

skrócony spis treści – każdy rozdział zawiera podrozdziały

Wstęp
Cel pracy

Rozdział I
Zasady utworzenia biura rachunkowego

Rozdział II
Rozliczenie biura rachunkowego z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział III
Doradca podatkowy

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

image_pdf