Zagrożenie narkomania wśród młodzieży licealnej

Praca magisterska o objętości 85 stron

Wstęp

Rozdział I. Problem zjawiska narkomanii w świetle literatury przedmiotu
1.1 Pojęcie narkomanii
1.2 Podział i rodzaje najczęściej stosowanych narkotyków
1.3 Charakterystyka wybranych narkotyków
1.3.1 Środki odurzające i uspokajające
1.3.2 Środki pobudzające
1.3.3 Środki halucynogenne

Rozdział II. Uwarunkowania stosowania substancji psychoaktywnych przez młodzież
2.1 Czynniki psychologiczne
2.2 Czynniki społeczne

Rozdział III. Narkomania jako problem społeczny
3.1 Uzależnienie od narkotyków i jego fazy
3.2 Konsekwencje przyjmowania poszczególnych narkotyków
3.3 Sposoby przeciwdziałania i walki z narkomanią
3.3.1 Substancje psychoaktywne w świetle Polskiego ustawodawstwa
3.3.2 Profilaktyka uzależnień

Rozdział IV. Metodologia badań własnych
4.1 Cel badań
4.2 Problemy badawcze
4.3 Hipotezy badawcze
4.4 Zmienne i wskaźniki
4.5 Metody i techniki badawcze
4.6 Teren i organizacja badań

Rozdział V
Analiza i interpretacja badań własnych

Zakończenie
Spis tabel
Spis wykresów
Bibliografia
Aneks

image_pdf