Zagrożenia i wypadki związane ze sportami hippicznymi

48 stron, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe informacje o koniach 4
1. Historia pochodzenia koni 4
2. Budowa konia 7
3. Rasy Koni 10
4. Zmysły Koni 12

Rozdział II. Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu – jeździectwa 14
2.1 Jeździectwo- geneza i ujęcie definicyjne 14
2.2. Urazy i ich przyczyny 16
2.3. Miejsce występowania wypadków 26

Rozdział III. Możliwości ochrony i zmniejszania liczby urażeń 29
3.1. Wskazania przed rozpoczęciem budowy ośrodka hippicznego 29
3.2. Poziom ochrony jeźdźca 36
3.3. Ochraniacze – w tym ochraniacze barków i obszaru tułowia w kurtkach ochronnych 40

Zakończenie 43
Bibliografia 44
Spis tabel i rysunków 46

image_pdf