Zagraniczne przewozy autokarowe na przykładzie Orbis Transport

67 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Transport i usługi  transportowe    3
1.1. Definicja, pojęcie i istota transportu    3
2.2. Analiza dziedzin transportu    7
2.2.1. Transport samochodowy i kolejowy  oraz żegluga śródlądowa    7
2.2.2. Transport lotniczy, porty i żegluga powietrzna    13
2.2.3. Transport, żegluga i porty morskie    15
1.3.  Wymogi unijne a zasady polityki transportowej    20

Rozdział 2. Struktura i funkcjonowanie Orbis Transport    29
2.1. Firma Orbis Transport    29
2.2. Wyposażenie techniczne firmy, kadra i kontrahenci    34
2.3. Usługi świadczone przez Orbis Transport    38
2.4. Przebieg przejazdu na trasie Gdańsk – Bradford – Gdańsk    43

Rozdział 3. Analiza możliwości usprawnienia komfortu jazdy na wybranych przykładach    49
3.1. Pasażerowie    51
3.2. Kierowcy    53
3.3. Pilot    57

ZAKOŃCZENIE    64
BIBLIOGRAFIA    65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    67

image_pdf