Zagadnienia prawno-podatkowe funkcjonowania szkół wyższych

82 strony, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Zasady organizacji placówki oświatowej jako części sektora finansów publicznych 5
1. Reforma oświaty w Polsce 5
2. Zasady dysponowania środkami publicznymi 11
2.1. Finansowanie szkół wyższych 14
3. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce 21

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych. 28
1.Przedmiot opodatkowania 30
2.Podmiot opodatkowania. 36
3.Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z podatku. 38
4.Stawki podatku od osób prawnych. 42
5. Rozliczenie podatku od dochodów osób prawnych. 45

Rozdział III. Prawno – podatkowe zasady. 56
1.Podatki jako forma dochodów. 56
2.Szkoła jako płatnik podatku VAT. 58
3. Deklaracja PIT – 4R. 62
4. Rozliczanie zaliczek. 74

Zakończenie 77
Bibliografia 80

image_pdf