Zadania parków narodowych w dziedzinie edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Praca licencjacka
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, ul. Białobrzeska

Wstęp.. 3
1. Charakterystyka parków narodowych w Polsce 5
1. 1. Podstawy prawne powoływania parków narodowych 9
1.2. Ruch turystyczny w parkach narodowych 11
2. Rozwój edukacji przyrodniczo-ekologicznej w Polsce 16
2.1. Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w rodzinie 19
2.2. Kształtowanie postawy ekologicznej w szkole 21
2.3. Nieformalna edukacja przyrodniczo-ekologiczna 24
3. Przystosowanie parków narodowych do celów edukacyjnych 26
3.1. Oferta edukacyjna parków narodowych 38
3.2. Ocena realizacji zadań parków narodowych 43
3.3. Finansowanie edukacji w parkach narodowych 47
Podsumowanie 51
Bibliografia 53

image_pdf