Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej

Straż Miejska jest jednostką umundurowaną jednostką samorządową zajmującą  się ochroną porządku publicznego na obszarach miast i gmin.

Wstęp 3
Rozdział I. Straż miejska 4
1.1. Zadania Straży Miejskiej 8
1.2. Zasady wykonywania zadań operacyjnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 10
1.3. Zasady pełnienia służby patrolowej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 12
1.4. Umundurowanie 14
1.5. Praktyka dyscyplinarna 15
Rozdział II. Ściganie wykroczeń przez straż miejską 17
2.1. Akty normatywne 17
2.2. Postępowanie mandatowe 20
Rozdział III. Ściganie przestępstw przez straż miejską 25
3.1. Postępowanie dotyczące zatrzymania 26
3.2. Postępowanie dotyczące przeszukania 27
3.3. Zabezpieczenie i konfiskata przedmiotów 28
3.4. Warunki korzystania z broni gazowej i palnej 29
3.5. Warunki użycia pałki służbowej 30
3.6. Warunki użycia kajdanek 31
3.7. Zatrzymywanie osoby 31
3.8. Legitymowanie osoby 32
Zakończenie 34
Bibliografia 35

image_pdf