Wzajemne relacje i konflikty w związkach partnerskich

Praca licencjacka WSHE w Łodzi

I. Kobieta i mężczyzna – tak bardzo różni czy tak bardzo podobni?
1.1. „Płeć mózgu”
1.1.2. Struktura hormonalna
1.1.3. Struktura i funkcjonowanie poznawcze
1.2. Kobieta i mężczyzna – podobieństwa i różnice w wymiarze psychospołecznym
1.2.1 Osobowość a płeć
1.2.2 Społeczne role płci
II. Struktura i dynamika miłości
2.1. Definicja miłości
2.2. Składniki miłości
2.2.1 Namiętność
2.2.2. Intymność
2.2.3. Zaangażowanie
2.3. Rozwój związku miłosnego
2.3.1.Zakochanie
2.3.2. Romantyczne początki
2.3.3. Związek kompletny
III. Konflikty w związku partnerskim
3.1. Przyczyny konfliktów
3.1.1. Brak porozumienia
3.1.2. Wzajemna niedojrzałość
3.2. Przebieg konfliktu
3.2.1. Fazy konfliktu
3.3. Sposoby rozwiązywania konfliktów
3.3.1. Dialog we dwoje
IV. Badania własne
4.1. Cel badań
4.2. Charakterystyka grupy badanej
4.3. Metody badawcze
4.3.1 Ankieta własna
4.4. Analiza i interpretacja wyników badań
4.4.1. Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwanych cech partnera
4.4.2. Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn konfliktów partnerskich
4.4.3. Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego związku
4.4.4. Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące rozpadu poprzedniego związku
4.4.5. Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące elementów społecznych związku
4.5. Wnioski końcowe

image_pdf