Wysklepienie stóp dziewcząt w wieku szkolnym

Praca magisterska obroniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ma 24 strony.

I. Wstęp

II. Materiał i metoda

III. Analiza materiału

1. Charakterystyka stopy.
2. Charakterystyka morfologiczna.
3. Charakterystyka podłużnego wysklepienia stopy.
4. Wysklepienie podłużne stopy a typ budowy ciała.
IV. Uwagi końcowe i wnioski

V. Piśmiennictwo

VI. Tabele

image_pdf