Wynika finansowy jako miara efektywności działania

Jest to praca magisterska obroniona w 2006 roku na jednej z warszawskich uczelni (ocena: bardzo dobry).

SPIS TREŚCI
WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. EFEKTYWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5
1.1. Działalność gospodarcza – pojęcia i cechy 5
1.2. Formy działalności gospodarczej 7
1.3. Przedmiot i podmiot działalności gospodarczej 11
1.4. Cele prowadzenia działalności gospodarczej 17
1.5. Miary oceny efektywności działalności 21
1.6. Zysk a przetrwanie przedsiębiorstwa 26
ROZDZIAŁ 2. RACHUNKOWOŚĆ ŹRÓDŁEM DANYCH DO POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO 29
2.1. System informacyjny rachunkowości 29
2.2. Nadrzędne zasady rachunkowości a wynik finansowy 33
2.3. Przychody, zyski i ich klasyfikacja 36
2.4. Koszty i straty 42
2.5. Procedury ustalania wyniku finansowego 49
ROZDZIAŁ 3. PRAWO PODATKOWE A WYNIK FINANSOWY 58
3.1. Podejście prawa podatkowego do wyniku finansowego 58
3.2. Przychody według prawa podatkowego 60
3.3. Koszty w prawie podatkowym 67
3.4. Ogólne zasady pomiaru wyniku finansowego w prawie podatkowym 72
ROZDZIAŁ 4. OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 76
4.1. Analiza finansowa narzędziem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 76
4.2. Metody analizy finansowej 79
4.3. Źródła danych do analizy efektywności 84
4.4. Analiza rachunku zysków i strat 89
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 96
SPIS TABEL 99
SPIS RYSUNKÓW 100

image_pdf