Wynagrodzenie w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich

Temat „Wynagrodzenie w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich”

Praca zawiera wiele samodzielnie opracowanych wykresów i tabel
Główne źródło, z którego korzystałam podczas pisania pracy: EUROSTAT i GUS oraz pozycje: Karaszewskiej, Jacukowicz,
Daszkowskiego i in.
Praca jest napisana w Wordzie.
Praca broniona była w Warszawie
Rodzaj pracy: licencjacka
Rok obrony: 2008
Liczba stron: 52
Rozmiar czcionki: 12 Times New Roman
Liczba pozycji w bibliografii: 18
Liczba przypisów: 24

image_pdf