Wykorzystanie możliwości komunikacji internetowej

praca magisterska ze styku zarządzania z informatyką

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKOWANIU MASOWYM 5
1.1. Pojęcie, elementy i funkcje procesu komunikacji 5
1.2. Internet jako platforma prowadzenia biznesu elektronicznego 14
1.3. Modele komunikacji w wirtualnej przestrzeni rynkowej 16
ROZDZIAŁ II. WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRADYCYJNEGO 23
2.1. Systemy zintegrowane klasy MRPII/ERP a Internet 23
2.2. Koncepcja systemu łańcucha dostaw (SCM) i jej realizacja 32
2.3. Koncepcja systemów CRM a Internet 36
2.4. Sposoby wejścia przedsiębiorstw w wirtualną przestrzeń rynkową 41
ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INTERNETU JAKO ŚRODKA KOMUNIKACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIRTUALNYCH 45
3.1. Media a komunikacja z przedsiębiorstwami wirtualnymi 45
3.2. Witryny internetowe i pasaże internetowe 50
3.3. Koncepcja portali i serwisów internetowych 57
3.4. Komunikacja marketingowa w Internecie 61
ROZDZIAŁ IV MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INTERNETU W OBSŁUDZE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 67
4.1. Sposoby płatności wspomagane elektronicznie 67
4.2. Karta jako narzędzie płatności elektronicznych 75
4.3. Inne usługi oferowane przez bankowość elektroniczną 81
ZAKOŃCZENIE 87
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS RYSUNKÓW 94
SPIS TABEL 95

image_pdf