Wykorzystanie metod symulacyjnych do analizy terminowości realizacji zamówień

Praca licencjacka obroniona w Warszawie w 2001 roku. Ma 51 stron.

skrócony spis treści, każdy rozdział zawiera podrozdziały.

1 Cel i zakres pracy
2 Rozwój chronologiczny systemów wspomagających zarządzanie
3 Klasyfikacja systemów informatycznych zarządzania
4 Założenia do projektu
5 Porównanie scenariuszy
6 Wnioski końcowe
7 Bibliografia

image_pdf