Wykorzystanie marketingu bankowego w działalności banku

118 stron, 75 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Specyfika marketingu bankowego    5
1.1. Charakterystyka rynku bankowego w Polsce.    5
1.2. Marketing bankowy – definicje i cechy    10
1.3. Specyfika produktu bankowego.    14
1.4. Elementy marketingu – mix usług bankowych    18
2.3. Specyfika promocji produktów bankowych.    21
2.4. Elementy promotion – mix dla produktów bankowych    25
2.4.1. Reklama    25
2.4.2. Sprzedaż osobista    26
2.4.3. Promocja sprzedaży    28
2.4.4. Public relations    31
2.4.5. Sponsoring    32
2.5. Wizerunek przedsiębiorstwa    34

Rozdział II. Reklama produktu bankowego w systemie narzędzi promocji    38
1.1. Istota, funkcje i cele reklamy    38
1.2. Elementy przekazu reklamowego (Cele komunikacyjne reklamy)    41
1.3. Rodzaje reklamy (Funkcje komunikatu reklamowego)    46
1.4. Nośniki reklamy i ich charakterystyka    49
1.4.1. Radio    49
1.4.2. Prasa codzienna    51
1.4.3. Czasopisma    51
1.4.4. Reklama zewnętrzna    53
1.4.5. Reklama kinowa    53
1.4.6. Internet    54
1.4.6. Reklama w pozaprasowych mediach drukowanych (katalogi, kalendarze, książki adresowe itd.)    56
1.4.7. Reklama bezpośrednia (poczta, doręczycielstwo)    56
1.4.8. Gadżety reklamowe    57
1.5. Programowanie działalności reklamowej (określenie odbiorców, budżetu, media plan, realizacja, ocena kampanii, badania)    58

Rozdział III. Reklama telewizyjna    66
3.1. Charakterystyka telewizji jako medium reklamy    66
3.2. Wady i zalety reklamy telewizyjnej    68
3.3. Zasady planowania reklamy telewizyjnej    72
3.4. Aspekty psychologiczne odbioru reklamy (odczucia, skojarzenia odbiorców)    78
3.5. Reklama telewizyjna jako narzędzie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa    84

Rozdział IV. Analiza promocji produktów bankowych i ich wpływu na kreowanie wizerunku    91
4.1. Bank Pekao S.A.    94
4.2. ING Bank Śląski    99
4.3. Credit Agricole Bank Polska S.A.    104

Zakończenie    112
Bibliografia    114
Spis tabel i rysunków    118

image_pdf