Wykorzystanie funduszy wspierających rozwój MSP na przykładzie NIZIO

praca licencjacka

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA MSP W POLSCE
1.1. Definicja, cechy i klasyfikacja przedsiębiorstw
1.2. Cykl życia przedsiębiorstwa
1.3. Rola MSP
1.4. Problemy rozwoju przedsiębiorstwa i jego i finansowanie
1.5. Rozwój sektora MSP w Polsce -statystyki
ROZDZIAŁ II
Pomoc Rządu RP i Unii Europejskiej dla MSP
2.1. Polityka wobec MSP
2.2. Wsparcie Unii Europejskiej dla Średnich i Małych Przedsiębiorstw
2.3. Venture Capital – zasady funkcjonowania
2.4 Fundusze rządowe
2.5 Fundusze UE
ROZDZIAŁ III.Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa X
Wprowadzenie
3.1. Ogólna charakterystyka firmy
3.2. Inwestycje realizowane i planowane w przedsiębiorstwie X
3.3. Pozyskane fundusze i wpływ funduszy na sytuację firmy.
3.4. Perspektywy rozwoju związane z Unią Europejską
Zakończenie
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

image_pdf