Wykorzystanie funduszy strukturalnych i pomocowych na przykładzie…

62 strony, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Programy pomocowe – ujęcie teoretyczne    4
1.1 Podstawy prawne przyznawania pomocy publicznej w Polsce    4
1.2 Dopuszczalne formy pomocy    9
1.3 Cele programów pomocowych    12
1.4 Podział programów pomocowych    16

Rozdział II. Fundusze strukturalne w Polsce    24
2.1 Podstawy wykorzystania funduszy strukturalnych    24
2.2 Rodzaje funduszy strukturalnych    28
2.2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego    28
2.2.2 Europejski Fundusz Społeczny    31
2.2.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej    38
2.2.4 Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa    40

Rozdział III. Programy pomocowe i fundusze strukturalne funkcjonujące w Komendzie Stołecznej Policji    45
3.1 Leonardo da  Vinci    45
3.2. Daphne II    48
3.3 Terroryzm – zagrożenie dla ludzi wyzwanie dla społeczeństwa    51
3.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego    53

Podsumowanie    56
Bibliografia    59
Spis tabel    62
Spis rysunków    62

image_pdf