Wykonanie tymczasowego aresztowania

PRACA MAGISTERSKA. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. Czerwiec 2002. Oceniona na 5.

Rozdział I Rys historyczny instytucji tymczasowego aresztowania
1.1. Uwarunkowania prawne tymczasowego aresztowania w Polsce po odzyskaniu niepodległości w XX w
1.2. Okres po II Wojnie Światowej.
1.3. Nowelizacja KPK z 1969 roku.

Rozdział II Instytucja tymczasowego aresztowania
2.1. Zatrzymanie i jego rodzaje
2.2 Tymczasowe aresztowanie
2.3 Przesłanki i uwarunkowania stosowania tymczasowego aresztowania
2.4 Procedura stosowania tymczasowego aresztowania
2.5 Nadzór nad prawidłowością stosowania tymczasowego aresztowania

Rozdział III Sytuacja prawna tymczasowo aresztowanego
3.1 Prawa tymczasowo aresztowanego
3.1.1. Konstytucyjne prawa i wolności
3.2 Obowiązki tymczasowo aresztowanego
3.4 Zakazy
3.5. Przygotowanie do zwolnienia z aresztu śledczego

Rozdział IV Tymczasowe aresztowanie w prawie międzynarodowym
4.1 Regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych
4.2 Reguły minimalne
4.3 Europejskie Reguły Więzienne
4.4 VIII Kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rozdział V. Stosowanie tymczasowego aresztowania na przykładzie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze
5.1 Opis Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze
5.2 Opieka medyczna
5.3 Kary i ulgi
5.4 Wyniki ankiety

Zakończenie

Wykaz rysunków
1. Stan osadzonych i liczba miejsc ogółem w 2000-2002 r.
2. Zaludnienie faktyczne (w %) ZK, AŚ na koniec każdego miesiąca
3. Zaludnienie faktyczne (w %) ZK, AŚ ogółem w 2001-2002 r.
4. Miesięczny przyrost ewidencyjnej liczby skazanych i tymczasowo aresztowanych w 2000-2002 r.
5. Liczba tymczasowo aresztowanych i skazanych (ewidencyjna w 2001-2002 r.)
6. Liczba uchyleń tymczasowego aresztowania w 2001-2002 r.
7. Liczba osadzonych zatrudnionych odpłatnie w 2000-2002 r.
8. Osadzeni przyjęci i zwolnieni w 2001-2002 r.
9. Miesięczny przyrost liczby osadzonych
10. Odsetek niepowrotów ze wszystkich udzielonych zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, aresztu śledczego
11. Orzeczenia i osoby oczekujące na wykonanie kar w 2001-2002 r.
12. Liczba cudzoziemców osadzonych w jednostkach penitencjarnych w latach 1995-2000 oraz miesięcznie w 2001-2002 r.
13. Liczba skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności w 2001-2002 r.
14. Liczba osadzonych niebezpiecznych w latach 1995-2000 oraz miesięcznie w 2001-2002 r.
15. Liczba członków zorganizowanej przestępczości przebywających w jednostkach penitencjarnych
16. Liczba złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków o warunkowe o przedterminowe zwolnienie w latach 2000 -2001 r.
17. Odsetek wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie rozpatrzonych pozytywnie, w ogólnej liczbie wniosków, w latach 2000 -2001 r.
18. Centralny Zarząd Służby Więziennej

Literatura.
Wykaz aktów prawnych

Ankieta

image_pdf