Wybrane systemy gier w totalizatorze sportowym oraz ich ocena

58 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1: Ogólne wiadomości o zakładach sportowych
1.1. Historia zakładów
1.2. Rodzaje gier liczbowych i ich krótki opis
1.3. Metoda losowania

ROZDZIAŁ 2: Prawdopodobieństwo trafienia wszystkich liczb w poszczególnych grach wynikające z kombinatoryki

ROZDZIAŁ 3: Opis wybranych systemów gier liczbowych
3.1. Systemy spójne
3.2. Systemy pełne
3.3. Systemy skrócone

ROZDZIAŁ 4: Sprawdzalność systemów gier w Toto Lotku na wybranym przykładzie

Podsumowanie

Bibliografia

Załączniki

image_pdf