Wybrane problemy ochrony środowiska i ich ocena na przykładzie Wydziału Elektrol

Praca Inżynierska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

WSTĘP ORAZ CEL I ZAKRES PRACY.3

1. WYBRANE ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA.4
1.1 Pojęcie ochrony środowiska.4
1.2 Prawo a ochrona środowiska.5
1.2.1 Polityka środowiskowa w Polsce.6
2.1.2 Polityka środowiskowa w Unii Europejskiej.8
1.3 TQM w ochronie środowiska.9
1.3.1 Główne cele TQM.11
1.3.2 Rozwój koncepcji zarządzania przez jakość (TQM).12

2. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA.17
2.1 Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego.18
2.2 Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.19
2.3 Modele systemu zarządzania.21
2.4 Geneza norm w ochronie środowiska.24
2.4.1 Norma ISO 14000.26
2.4.2 Zarządzanie ochroną środowiska przez EMAS.34

3. RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA.40

4. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PRZEZ HUTĘ MIEDZI GŁOGÓW.48
4.1 Czynniki wpływające na zanieczyszczenie.48
4.2 Rodzaje zanieczyszczeń.49
4.2.1 Zanieczyszczenie powietrza.49
4.2.2 Zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych.52

5. PROCES PRODUKCJI MIEDZI W HUCIE MIEDZI GŁOGÓW.55
5.1 Proces wytwórczy.55
5.2 Opis stanowiska pracy Elektrolizerowego Miedzi w Hucie Miedzi Głogów.61
5.3 Istniejące zagrożenia dla pracownika na stanowisku Elektrolizerowego Miedzi.62
6. BADANIA ANKIETOWE.63
6.1 Prezentacja ankiety.63
6.2 Opracowanie wyników badań.64

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.73

BIBLIOGRAFIA.75

SPIS RYSUNKÓW.77

SPIS TABEL.79

image_pdf