Wybrane metody produkcji żelaza

Praca Magisterska – Politechnika Krakowska

Spis treści
1.Wstęp . 3
2.Przygotowanie rudy żelaza . 4
2.1. Operacje wzbogacania rud .
2.2. Operacje składowania , uśredniania i sortowania rud .
2.3. Operacje spiekania , grudkowania i brykietowania rud .
3.Proces wielkopiecowy . 7
3.1.Budowa wielkiego pieca .
3.2.Przebieg procesu .
4.Zjawisko redukcji w fazach ciekłych . 24
4.1. Klasyfikacja metod redukcji rud żelaza.
4.2. Redukcja tlenków metali z ciekłej fazy żużlowej .
4.3. Wpływ temperatury na szybkość redukcji.
4.4. Wpływ zasadowości ciekłych żużli na szybkość redukcji.
5.Alternatywne metody otrzymywania żelaza . 34
5.1. Corex .
5.2. Romelt .
5.3. Hismelt .
5.4. Dios .
5.5. KR.
5.6. Ausmelt.
6.Podsumowanie . 49
7.Literatura . 51

image_pdf