Wybrane bariery rozwoju turystyki

Praca na styku turystyki, socjologii i psychologii. Bardzo bogata literatura – 45 cytowanych pozycji.

Wstęp 2
Rozdział I. Dlaczego boimy się podróży – Fobie 7
1.1. Fobie a środki komunikacji 7
1.2. Dromofobia – Lęk przed podróżą 11
1.3. Inne rodzaje fobii mające wpływ na ruch turystyczny 12
Rozdział II. Dlaczego boimy się podróży – Zjawisko terroryzmu i chorób tropikalnych 14
2.1. Terroryzm jako główny wróg turystyki 14
2.2. Choroby tropikalne – Fakty 16
Rozdział III. Dlaczego boimy się podróży – Stereotypy w turystyce 22
3.1. Niemcy 22
3.2. Anglicy 23
3.3. Francuzi 24
3.4. Włosi 25
3.5. Rumuni 26
3.6. Arabowie 27
3.7. Żydzi 27
3.8. Murzyni – Rasizm 29
Rozdział IV. Dlaczego boimy się podróży – Subiektywne obawy przed turystyką zagraniczną 30
4.1. Lęk przed podróżą samolotem 30
4.2. Lęk przed podróżą statkiem 31
4.3. Strach przed porwaniem 31
4.4. Nieznajomość języka 32
4.5. Lęk przed oszustwem 32
Rozdział V. Strachy i lęki w związku z wyjazdem do Egiptu 33
5.1. Rekiny w Sharm 33
5.2. Klątwa faraona 35
5.3. Zgubimy się na Pustyni 37
5.4. Zamachy 38
Zakończenie 39
Bibliografia 41
Spis rysunków 43

image_pdf