Wybrane aspekty chłodniczej obróbki papryki

Praca magisterska 2002, Akademia Rolnicza w Lublinie, oceniona na 5

1. Wstęp
2. Cel badań
3. Przegląd literatury
3.1. Papryka – charakterystyka morfologiczna i pochodzenie
3.2.Blanszowanie
3.3. Charakterystyka procesu zamrażania
3.3.1. Właściwości wody i lodu
3.3.2. Przebieg procesu zamrażania
3.3.3. Czas i szybkość zamrażania
3.4. Zamrażanie produktów spożywczych
3.5. Zmiany jakościowe w żywności podczas zamrażania
3.5.1. Zmiany fizyczne
3.5.2. Zmiany chemiczne i biochemiczne
3.5.3. Zmiany mikrobiologiczne
3.6. Rozmrażanie
4. Materiał i metodyka badań
4.1. Charakterystyka badanego materiału
4.2. Oznaczenie udziału suchej masy
4.3. Przygotowanie materiału badawczego
4.4. Metody zamrażania
4.5. Rozmrażanie papryki i ocena jakości
5. Wyniki badań i ich dyskusja
5.1. Ocena przydatności wybranej odmiany papryki
5.2. Kinetyka zamrażania papryki
5.3. Wyznaczenie zakresu krioskopowego
5.4. Ilość wycieku chłodniczego w zależności od metody obróbki papryki
5.5. Wpływ zastosowanej obróbki na twardość papryki
5.6. Sensoryczna ocena papryki po rozmrożeniu
6. Wnioski
7. Literatura (38 pozycji, 4 zagraniczne)

image_pdf