Współpraca zagraniczna województw

Praca magisterska obroniona w Szczecinie. Ma 74 strony.

Wstęp.

Rozdział 1. Integracja Europejska w kontekście międzynarodowej współpracy regionów.
1.1. Siatka pojęciowa: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna.
1.2. Współpraca transgraniczna.
1.2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.
1.2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej.
1.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej.

Rozdział 2. Ustawodawstwo współpracy zagranicznej województw.

Rozdział 3. Wybrane przykłady polskich województw i miast w zakresie współpracy międzynarodowej.
3.1. Współpraca zagraniczna województwa lubelskiego.
3.2. Euroregion Bug.
3.3. Współpraca zagraniczna województwa wielkopolskiego.
3.4. Procesy integracyjne Małopolski.
3.5. Euroregion Karpaty.
3.6. Związki miast i gmin.
3.6.1. Współpraca zagraniczna miasta Częstochowy.
3.6.2. Współpraca zagraniczna miasta Strzegomia.

Rozdział 4. Bariery i ograniczenia współpracy zagranicznej.
4.1. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego.
4.2. Perspektywy współpracy transgranicznej na przykładzie Polski i Niemiec.

Zakończenie.
Bibliografia.

image_pdf