Współpraca szkoły z rodziną

75 stron, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Współpraca szkoły z rodziną    4
1.1. Analiza pojęć partnerstwo, współdziałanie, współpraca, współuczestnictwo    4
1.2. Funkcje rodziny    5
1.3. Przemiany we współczesnej rodzinie    10
1.4. Rola szkoły w środowisku    15
1.5. Funkcje szkoły    17
1.6. Przemiany współczesnej szkoły    28
1.7. Modele współpracy    32
1.8. Formy współpracy szkoły z rodziną    35

Rozdział 2. Metodologia badań własnych    40
2.1. Przedmiot i cele badań    40
2.2. Problemy i hipotezy  badawcze    41
2.3. Zmienne i wskaźniki    42
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    43
2.5. Charakterystyka próby badawczej    47
2.6. Organizacja i przebieg badań    51
2.7. Charakterystyka terenu badań    52

Rozdział 3. Współpraca szkoły z rodziną – analiza wyników badań    54
3.1. Analiza wyników    54
3.2. Wnioski i uwagi    68

Zakończenie    71
Bibliografia    73
Spis tabel    75

image_pdf