Współpraca Policji ze Strażą Miejską

82 strony, 57 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Policja. Podstawowe wiadomości 4
1.1. Podstawy prawne działania Policji 4
1.2. Organizacja Policji 15
1.3. Podstawowe zadania Policji 20
1.4. Obowiązki i prawa policjanta 23

Rozdział II. Straż Miejska 27
2.1. Prawne podstawy funkcjonowania Straży Miejskiej 27
2.1. Organizacja Straży Miejskiej 31
2.2. Zakres uprawnień Straży Miejskiej 34
2.3. Zadania wykonywane przez Straż Miejską 38
2.4. Uprawnienia i obowiązki strażników 43

Rozdział III Współpraca Policji ze Strażą Miejską 48
3.1. Zakres współpracy Policji ze Strażą Miejską 50
3.2. Formy współpracy Policji ze Strażą Miejską 54
3.3. Prawne aspekty współpracy Policji ze Strażą Miejską 63

Zakończenie 76
Spis rysunków 78
Bibliografia 79

image_pdf