Wpływ ulg podatkowych na wynik finansowy

98 stron, 77 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Specyfika zakładu pracy chronionej.    4
1. Pojęcie i cele przedsiębiorstwa.    4
2. Rodzaje przedsiębiorstw    8
3. Zakład pracy chronionej jako specyficzne przedsiębiorstwo.    16

Rozdział II. Wynik finansowy jako metoda oceny zakładu pracy chronionej.    24
1. Pojęcie i rodzaje wyniku finansowego.    24
2. Metody oceny wyniku finansowego.    32
2.1. Sprawozdanie oceniające wynik finansowy.    32
2.2. Role wskaźników finansowych w ocenie wyniku finansowego.    38

Rozdział III. Specyfikacja opodatkowania zakładów pracy chronionej.    43
1. Pojęcie podatku.    43
2. Rodzaje podatków.    48
3. Podatki płacone przez zakłady pracy chronionej i ulgi z tego tytułu.    54
3.1. Podatki obciążające przychody (VAT, akcyza).    57
3.2. Podatki obciążające koszty (majątkowe).    63
3.3. Podatki obciążające dochody (PIT, CIT).    66

Rozdział IV.  Analiza wpływu obciążeń podatkowych i ulg z tego tytułu na wynik finansowy zakładu pracy chronionej „Securex” S.A.    73
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.    73
2. Analiza wyniku finansowego.    77
2.1. Analiza rachunku zysków i strat jako miara oceny wyniku finansowego zakładu pracy chronionej.    77
2.2. Analiza wskaźników rentowności i ich ocena.    80
3. Czynniki wpływające na wynik finansowy.    82
4. Ulgi w obciążeniach podatkowych z tytułu statusu zakładu pracy chronionej.    84
4.1. VAT, akcyza    84
4.2. Podatki majątkowe.    86
4.3. PIT (lub CIT).    88
5. Ocena roli ulg podatkowych w wyniku finansowym.    89

Zakończenie    91
Bibliografia    93
Spis rysunków i tabel    98

image_pdf