Wpływ turystyki na środowisko naturalne

Praca dyplomowa
Technikum Obsługi Turystycznej Kościerzyna

WSTĘP 2
CELE PRACY 2
METODY PRACY 3
1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OMAWIANEGO OBSZARU 4
2.PODSTAWOWE ELEMENTY ŚRODOWISKA 5
2.1. Zależności w ekosystemach 6
2.2. Równowaga ekologiczna 7
3. POJĘCIE TURYSTYKI I JEJ ZAKRES 8
4.TURYSTYKA A ŚRODOWISKO 10
4.1. Przyroda jako środowisko relaksujące11
5. WPŁYW TURYSTYKI NA ŚRODOWISKO 13
5.1. Hydrosfera 15
5.2. Atmosfera 20
5.3. Biosfera 24
5.4. Pedosfera 29
6. ZARYS STANU ŚRODOWISKA 32
7. EKOPOLITYKA 35
7.1. Organy zarządzające 36
7.2. Grupy i organizacje 38
7.3. Metody ekoturystyki 40
7.4. Edukacja ekologiczna 41
7.5. Formy ochrony przyrody 47
7.6. Przepisy prawne 51
SŁOWNICZEK 53
PODSUMOWANIE 54
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS MAP 57
SPIS TABEL 58
SPIS WYKRESÓW 59
SPIS FOTOGRAFII 60

image_pdf