Wpływ terroryzmu fundamentalistów islamskich na kształt stosunków międzynarodowy

Praca magisterska obroniona w marcu 2003 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

SPIS TREŚCI

Spis tabel i rysunków
Wstęp

Rozdział 1.
TERRORYZM.
1.1. Definicja i pochodzenie słowa „terroryzm”.
1.2. Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne.
1.3. Typy organizacji i nurtów terrorystycznych.
1.4. Specyfika i znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie.

Rozdział 2.
FUNDAMENTALIZM ISLAMSKI.

2.1. Główne cechy terroryzmu religijnego.
2.2. Grupy islamskie.
2.3. Terroryzm żydowski.
2.4. Kulty religijne a terroryzm.

Rozdział 3.
WYBRANE AKTY TERRORYZMU DOKONANE PRZEZ UGRUPOWANIA ISLAMSKIE.

3.1. Religia i nacjonalizm.
3.2. Izrael i konflikt palestyński.
3.2.1. Terroryzm palestyński.
3.2.2. Terroryzm żydowski.
3.3. Irak, Syria, Libia, Sudan ? terroryzm a polityka państwowa.
3.4. Algieria ? terroryzm a przemoc.

Rozdział 4.
WPŁYW AKTÓW TERRORYZMU ISLAMSKIEGO NA STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE.

4.1. Wpływ działalności ugrupowań terroryzmu narodowo-religijnego na bezpieczeństwo w regionie.
4.2. Skutki globalne.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf