Wpływ telewizji na dziecko w młodszym wieku szkolnym

licencjacka, 77 stron

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Telewizja jako medium XX wieku.
1.1. Telewizja a komunikowanie masowe.
1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy
1.1.2. Relacja człowiek – mass media.
1.2. Rodzinny odbiór telewizji.
Rozdział 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka.
2.1. Dziecko i telewizja w PRL.
2.2. Dziecko i telewizja w okresie wielkiej zmiany w Polsce.
2.3. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka.
Rozdział 3. Stosunek dzieci do oglądania telewizji i miejsce wśród innych form spędzania wolnego czasu.
3.1. Upodobania telewizyjne dzieci.
3.2. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie.
3.2.1. Funkcje wychowawcze telewizji.
3.2.2. Funkcja rozrywkowa telewizji.
3.2.3. Funkcja odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka.
3.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie.
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf