Wpływ środowiska rodzinnego i szkoły na sukcesy i niepowodzenia w nauce dzieci

Jest to praca magisterska. Uczelnia- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydział Ekonomiczno- Rolniczy

Wstęp
1. Przeobrażenia społeczne we współczesnej polskiej rodzinie.
1.1. Zadania i funkcje rodziny.
1.2. Ewolucja rodziny współczesnej.
1.3. Konflikty rodzinne i przemoc w opinii specjalistów i młodzieży. Ich przyczyny i rodzaje.
2. Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia i sukcesy szkolne młodzieży.
2.1. Warunki społeczne jako przyczyna sukcesów i niepowodzeń szkolnych.
2.2. Emocjonalne przyczyny niepowodzeń.
2.3. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy między nauczycielami a szkołą.
3. Środowisko szkolne a powodzenia i niepowodzenia uczniów.
3.1 Intelektualne przyczyny niepowodzeń szkolnych.
3.2. Drugoroczność a powodzenia i niepowodzenia uczniów.
3.3. Nauczyciel i wychowawca a współpraca z uczniami w ramach współczesnego systemu dydaktycznego.
Zakończenie.

image_pdf