Wpływ sportu na rozwój dzieci

62 strony, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym    4
1. Wiek przedszkolny w literaturze psychologicznej i pedagogicznej    4
2. Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym    7
3. Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa w przedszkolu i klasach I –III    12
4. Sport i zabawa dzieci w teorii pedagogicznej    17

Rozdział II. Metodologia badania    28
1. Przedmiot badań    28
2. Cel i problemy badawcze    30
3. Metody i techniki badawcze    33

Rozdział III. Wpływ sportu na rozwój dzieci w analizowanej grupie wiekowej    42
1. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej    42
2. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców    44
3. Prezentacja wyników obserwacji własnej    54
4. Wnioski    56

Zakończenie    59
Bibliografia    60
Spis tabel i rysunków    61

image_pdf