Wpływ reasekuracji na sytuacje finansową zakładu ubezpieczeń

praca licencjacka – obroniona na akademii ekonomicznej w Katowicach w roku 2003 na wydziale ekonomii – kierunek ubezpieczenia- w katedrze finansów

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział 1. Pojecie i istota reasekuracji oraz jej znaczenie dla zakładu
ubezpieczeń 6
1.1. Sposoby podziału ryzyka w zakładach ubezpieczeń 6
1.2. Funkcje i zasady reasekuracji 15
1.3. Znaczenie reasekuracji czynnej i biernej dla zakładu ubezpieczeń 21

Rozdział 2. Charakterystyka klasycznych typów umów reasekuracyjnych 28
2.1. Wielkość i zakres zobowiązań przyjętych przez strony umowy reasekuracji czynnikiem determinującym sposób podziału ryzyka w umowach reasekuracji 28
2.3. Sposób podziału ryzyka jako jedno z kryteriów wpływających na kształt
umów reasekuracyjnych 39
2.4. Reasekuracja finansowa 52

Rozdział 3. Działalność reasekuracyjna na polskim rynku ubezpieczeń i reasekuracji 61
3.1. Wpływ reasekuracji na spełnianie przez zakłady ubezpieczeń
formalnoprawnych wymogów prowadzenia działalności 61
3.2. Reasekuracja jako jeden z czynników kształtujących wielkość ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez zakłady ubezpieczeń 77

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis wykresów 97

image_pdf