Wpływ potrzeb finansowych na wybór (zmianę) formy prawnej przedsiębiorstwa

83 strony, 69 pozycji w bibliografii

Wstęp    1

Rozdział I Charakterystyka form prawnych przedsiębiorstwa    2
1.1. Indywidualna działalność gospodarcza    2
1.2. Spółka cywilna    5
1.3. Spółki osobowe    7
1.3.1. Spółka jawna    8
1.3.2. Spółka partnerska    9
1.3.3. Spółka komandytowa.    11
1.3.4. Spółka komandytowo – akcyjna    12
1.4. Spółki kapitałowe    14
1.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    15
1.4.2. Spółka akcyjna    17

Rozdział II. Analiza przedsiębiorstwa pod kątem skali działania    21

Rozdział III. Metody finansowania działalności gospodarczej    31
3.1. Krótkoterminowe źródła finansowania    31
3.1.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki    35
3.1.2. Wykorzystanie weksli    40
3.1.3. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych    40
3.1.4. Factoring    44
3.2. Długoterminowe źródła finansowania    46
3.2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki    47
3.2.2. Emisja obligacji    51
3.2.3. Leasing    54

Rozdział IV Etapy rozwoju firmy oraz zmiany potrzeb finansowych    57
4.1. Okres początkowy  powstanie firmy i próba przetrwania na rynku    57
4.2. Drugi etap  stabilność przedsiębiorstwa    67
4.3. Faza restrukturyzacji    73

Zakończenie    78
Bibliografia    80

image_pdf