Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dzieci w wieku szkolnym

Licencjat – WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH I ZARZĄDZANIA W RYKACH

WSTĘP…3
ROZDZIAŁ I
RODZINA ŚRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM KAŻDEGO DZIECKA
1.Pojęcie i typy rodziny. …4
2. Funkcje i zadania rodziny…8
3. Postawy rodzicielskie i style wychowania w rodzinie…12

ROZDZIAŁ II
USPOŁECZNIANIE DZIECI NAJMŁODSZYCH
1.Pojęcie uspołecznienia oraz przegląd badań dotyczących uspołecznienia dzieci….18
2.Pojęcie socjalizacji dziecka w rodzinie….23
3.Wpływ rodziny na rozwój społeczny dziecka….34

ROZDZIAŁ III
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH
1.Cel badań. …40
2.Problemy i hipotezy badawcze. …41
3.Metody i techniki badawcze. …43
4.Charakterystyka osób badanych. …47

ROZDZIAŁ IV
WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA USPOŁECZNIENIE DZIECI MŁODSZYCH.
1.Struktura społeczna rodzin. …50
2.Poziom uspołecznienia badanych osób. …53
3.Warunki bytowe danych osób. …57

ZAKOŃCZENIE – Wnioski i wskazania pedagogiczne…61

BIBLIOGRAFIA…63
SPIS TABEL…67
ANEKS…68

image_pdf