Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji środków trwałych

Sprzedam pracę licencjacką z rachunkowości pt.”Wpływ polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji środków trwałych na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstwa”. Praca oceniona na 4,5. Uczenia: SGH. Liczba stron: 53

W wyniku procesów gospodarczych zużycie powoduje obniżenie wartości początkowej środków trwałych zaliczane do kosztów działalności podmiotu. Równowartość zużycia środków trwałych korygującego ich wartość początkową (brutto) do wartości netto (wartość początkowa nabycia lub wytworzenia) nazywana jest umorzeniem. Wartość netto (wartość bieżąca), to wartość początkowa pomniejszana o wysokość umorzenia.

image_pdf