Wpływ logistyki na skuteczność i efektywność zarządzania w służbie zdrowia

Praca licencjacka. Ma 52 strony i 45 pozycji w bibliografii.

Wstęp 3

Rozdział I. SPECYFIKA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU 5
1.1. Pojęcie logistyki 5
1.2. Miejsce logistyki w organizacji industrialnej i cywilizacji wiedzy 8
1.3. Współczesne wyzwania zarządzania łańcuchem dostaw 12

Rozdział 2. ŁAŃCUCH WARTOŚCI SZPITALA 21
2.1. RODZAJ INTERESARIUSZY I ICH OCZEKIWANIA 21
2.2. MAPA PROCESÓW SZPITALA 26
2.3. KRYTERIA OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW 29

Rozdział 3. OBSZAR LOGISTYCZNEGO KIEROWANIA SZPITALEM 32
3.1. IDENTYFIKACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 32
3.1.1. Zaopatrzenie i proces zakupu 32
3.1.2. Magazynowanie i wyposażenie 33
3.2 WPŁYW LOGISTYKI NA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 35

Zakończenie 48
Bibliografia 50
Spis tabel 52
Spis rysunków 52

image_pdf