Wpływ kosztów na funkcjonowanie przewozów transportu samochodowego firmy EKD

82 strony, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Wprowadzenie do analizy kosztów przedsiębiorstwa 5
1. Podstawowe pojęcia w analizie kosztów przedsiębiorstwa 5
2. Próba prognozowania wybranych kategorii kosztów 22
3. Ocena możliwości wykorzystania analiz ekonometrycznych w badanej firmie 30

Rozdział II. Prezentacja EKD Sp. z o.o., 32
1. Podstawowe informacje o firmie i jej pozycja na rynku 32
2. Charakterystyka transportu samochodowego 42
3. Wstępna analiza 56

Rozdział III. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X. 63
3.1. Analiza aktywów 64
3.2. Analiza pasywów 66
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 68
3.4. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 73

Zakończenie 79
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 82

image_pdf