Wpływ koniunktury gospodarczej na sektor bankowy

91 stron, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
System bankowy – ujęcie definicyjne
1.    Bank –istota i pojęcie
2.    Rodzaje banków
3.    Modele sektora finansowego w kontekście systemu bankowego
4.    Nadzór bankowy

Rozdział II.
System bankowy w Polsce
1.    Bankowość na świecie  – ewolucja
2.    Przemiany systemu bankowego w Polsce
3.    Rozwój systemu bankowego w Polsce
3.1.    Kierunki ewolucji
3.2.    Stan polskiego systemu bankowego

Rozdział III.
Polityka pieniężna  i jej wpływ na sektor bankowy
1.    Stabilizowanie gospodarki w latach dziewięćdziesiątych
2.    Instrumenty polityki pieniężnej NBP
3.    Możliwości oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę i jej wpływ na sektor bankowy

Rozdział IV.
Polityka i planowanie działalności banku
1.    Organizowanie działalności banku
2.    Kształtowanie czynników zewnętrznych banku
3.    Polityka i planowanie działalności banku
3.1.    Strategia i polityka banku
3.2.    Planowanie finansowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf