Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę narodową

71 stron, 27 pozycji w bibliografii

WSTĘP  2

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIA I DETERMINANTY BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 4
1.1.  Pojęcie inwestycji i ich podział 4
1.2. Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 8
1.3.  Determinanty występowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 13

ROZDZIAŁ 2. PODSTAWY METODOLOGICZNE USTALANIA EFEKTÓW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 21

ROZDZIAŁ 3. ROZMIARY BIZ W POLSCE W WYBRANYCH LATACH PO 1995 ROKU.  28
3.1  Podstawy prawno-regulacyjne 28
3.2. Czynniki sprzyjające i utrudniające BIZ w Polsce 33
3.3.  Struktura i dynamika BIZ 38
3.4.  Efekty bezpośrednich  inwestycji zagranicznych w Polsce 41

ROZDZIAŁ 4. POLSKA NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 60
4.1. Atrakcyjność inwestycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej 60
4.2 .Wielkość i struktura inwestycji 61
4.3. Prognoza dla Europy Środkowo-Wschodniej 64

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 66
LITERATURA – WYBRANE POZYCJE 69
SPIS TABEL  71
SPIS RYSUNKÓW 71

image_pdf