Wpływ inwestycji na wynik finansowy firmy Darex

60 stron, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział 1  Problem inwestycji w ekonomii    4
1.1. Pojęcie inwestycji    4
1.2. Rodzaje inwestycji    7
1.3. Podstawowe metody oceny inwestycji    11
1.4. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych    17
1.5. Pojęcie i rodzaje ryzyka finansowego    27

Rozdział 2  Charakterystyka przedsiębiorstwa „Darex”  31
2.1. Zakres i przedmiot działalności firmy    31
2.2.  Przedstawienie oraz krótka analiza danych historycznych    32
2.3.  Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 35
2.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 38

Rozdział 3. Ocena inwestycji    41
3.1. Cel i przedmiot inwestycji    41
3.2. Koszt i sposób finansowania inwestycji    43
3.3. Ocena efektywności inwestycji    44

Rozdział 4 Prognoza danych finansowych na przyszłe lata 49
4.1. Prognoza przychodów ze sprzedaży    49
4.2. Prognoza marży zysku operacyjnego EBITDA i ATOCF    50
4.3. Prognoza wydatków inwestycyjnych    51
4.4. Prognoza średniego ważonego kosztu kapitału WACC    52
4.5. Zestawienie wybranych danych z bilansu oraz rachunku wyników na prognozowane lata 53
4.6. Prognoza FCFF    54

Zakończenie    56
Bibliografia 57
Spis tabel 60

image_pdf