Wpływ gier dydaktycznych na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym

Praca ma 67 stron, więc jest to praca licencjacka. Zawiera trzy rozdziały, wstęp, zakończenie i literaturę. Uniwersytet Szczeciński

Wpływ gier dydaktycznych na rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym.
Wstęp
Rozdział I. Zabawa jako metoda edukacji dziecka w wieku przedszkolnym.
1.1. Pojęcie oraz funkcje zabaw i gier dydaktycznych w przedszkolu.
1.2. Zabawa i ruch jako podstawowe formy wyrazu dziecka w wieku przedszkolnym.
1.3. Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych.
Rozdział II. Znaczenie zabawy w życiu dziecka.
2.1. Korzyści dla dziecka płynące z zabawy.
2.2. Nauka współpracy podczas zabawy.
2.3. Zdolności dziecka a dobór odpowiednich zabawek.
Rozdział III. Nauka poprzez zabawę.
3.1. Nauka przedmiotów artystycznych oraz poznawanie przyrody podczas zabaw i gier dydaktycznych.
3.2. Przykłady gier i zabaw dydaktycznych.
3.3. Szachy jako przykład gry dydaktycznej.
Zakończenie.
Bibliografia.

image_pdf